• สมัครสอบวิชาเฉพาะ

  วันที่ 1 พ.ย.. 2560 - 31 ธันวาคม 2561 (อีก xx วัน)
 • รอบที่ 1/1 สมัครโดยยื่น Portfolio

  วันที่ 29 ก.ย. 2560 - 27 ตุลาคม 2560 (อีก xx วัน)
 • รอบที่ 1/2 สมัครโดยยื่น Portfolio

  วันที่ 27 ธ.ค. 2560 - 24 ม.ค. 2561 (อีก xx วัน)
 • รอบที่ 2 โควตาคณะต่างๆ

  วันที่ 2 ก.พ. 2561 - 30 มี.ค. 2561 (อีก xx วัน)
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

  วันที่ 9 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 (อีก xx วัน)
 • รอบที่ 4 แอดมิสชั่นกลาง

  วันที่ 6 มิ.ย. 2561 - 10 มิ.ย. 2561 (อีก xx วัน)
 • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  วันที่ 16 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 (อีก xx วัน)
edit สมัครสอบ  info ดูคุณสมบัติ  file_download ดาวน์โหลดประกาศ